Geen Kredietcrisis voor Neder-Duitsers!

Geen Kredietcrisis voor Neder-Duitsers! 13-07-2009
 

De uitkomst van de enquête die Grenswoningen.nl jaarlijks onder haarbestaande relaties doet, geeft een verbluffend resultaat weer met betrekkingtot de leefsituatie van onze Neder-Duitsers, net over de grens in Duitsland.

 

Ondanks de kredietcrisis genieten Neder-Duitsers vol opvan het leven in Duitsland. Meer dan 75% gaf aan niet negatief veel te merkenvan de economische malaise die over Europa heen waait.

Juist door deze crisis, die vooral het bedrijfsleventreft, merken onze Neder-Duitsers dat vooral de eerste levensbehoeftengoedkoper aan het worden zijn. Om in de gunst van de klant te raken verlagen allesupermarkten sterk de prijzen van hun eigenmerk, maar ook van merkartikelen.

Grote winkelketens die wij in Nederland al kennen alsgoedkoop, zoals Aldi en Lidl, hebben hun oorsprong in Duitsland, maar Duitslandkent nog vele meer grote aanbieders, zoals REWE, Plus en Kaufland.

Deze laatste concurreert niet alleen met lage prijzen,maar zelfs met zeer lange openingstijden. Er zijn vestigingen in Duitsland dievan ’s morgens 7.00 uur tot middernacht 24.00 uur geopend zijn.

Nederlanders die vanaf hun werk terug naar huis inDuitsland rijden hoeven zich niet meer te haasten, of te ergeren als ze in defile staan. Men kan bijna dag en nacht terecht in een der goedkoopste supers.

 

Verder geven velen in de enquête aan regelmatig uit tegaan eten. Uit een eerder onderzoek van Horeca Nederland kwam naar voren dateen 3 gangenmenu in Duitsland gemiddeld € 17.50 kost tegen in Nederland €21.50. Een verschil van meer dan 20%!

 

Vooral gezinnen die www.Grenswoningen.nl kort geleden inde arm hebben genomen om hen te begeleiden in hun oversteek naar Duitsland zijndol enthousiast. Reacties als:”Dit hadden we veel eerder moeten, we houdeneindelijk weer eens wat geld over.”, zijn niet van de lucht.

 

Anderevoordelen die een woning over de grens in Duitsland met zich meebrengt zijnniet alleen van financiële aard. Uit de enquête van Grenswoningen.nl blijkt vooraldat grote kavels, grotere huizen, rust en privacy hoog scoren op het lijstjevan de Neder-Duitser. Dus, ondanks het gemis van de Hollandse Bitterbal, genietde Nederlander in Duitsland en steeds vaker onder het genot van een echt Duitsbiertje

Huizenmarkt veert op.

Huizenmarkt veert op. 09-07-2009
 

NIEUWEGEIN - De huizenmarkt heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de neerwaartse spiraal van de drie kwartalen ervoor doorbroken. In de maanden april, mei en juni steeg de verkoopprijs van een gemiddelde woning. Ook werden er weer meer woningen verkocht.

Dat maakte de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdag bekend. De prijs van een gemiddelde woning steeg in het tweede kwartaal met 1,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal tot 225.000 euro.

Er werden 32.000 woningen verkocht, 26 procent meer dan in de eerste drie maanden van dit jaar.

Schok

''De consument lijkt de eerste schok van de kredietcrisis te hebben overleefd en stelt de aankoop niet langer uit'', zei NVM-voorzitter Ger Hukker.

In de laatste twee kwartalen van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar was er sprake van dalende prijzen en een afname van het aantal transacties.

Prijzen

Toch is Hukker voorzichtig over het herstel. ''Dit lijkt goed nieuws, maar nog steeds is het aantal verkopen 33 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2008. Ook liggen de prijzen gemiddeld 5,6 procent lager dan een jaar geleden.''

Of de opleving doorzet, hangt volgens de NVM af van veel factoren, zoals de ontwikkeling van de werkloosheid. Daarom houdt de makelaarsvereniging vast aan de verwachting dat de verkoopprijs van een gemiddelde woning dit jaar met 5 procent daalt ten opzichte van 2008.

''Ten aanzien van het aantal transacties sluit ik niet uit dat de komende kwartalen nog behoorlijk kunnen tegenvallen'', stelde Hukker.

Te koop

De NVM constateert dat er steeds meer woningen op de markt komen. In het tweede kwartaal stonden er in totaal 162.000 woningen te koop. Een woning staat inmiddels gemiddeld 182 dagen te koop, ofwel een half jaar. Dat is een forse stijging ten opzichte van het eerste kwartaal, toen huizen gemiddeld nog 105 dagen te koop stonden.

Vraagprijs

Mensen die een huis willen kopen, hebben inmiddels gemiddeld de keuze uit vijftien woningen. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt 225.000 euro, terwijl de gemiddelde vraagprijs 306.000 euro bedraagt. Van alle woningen die werden verkocht in het tweede kwartaal, werd er voor 3,1 procent meer betaald dan de vraagprijs.

De NVM stelt dat het voor makelaars voorlopig nog zware tijden blijven. Gemiddeld draaien de NVM-leden ongeveer 40 procent minder omzet dan vorig jaar.

 

Belgische durfkapitaalsector houdt vrij goed stand

Belgische durfkapitaalsector houdt vrij goed stand17-06-2009
 

De Belgische durfkapitaalfondsen hebben vorig jaar voor 668 miljoen euro geïnvesteerd in België en in het buitenland. Dat is wel een kwart minder dan in 2007, maar het gaat toch nog om het derde hoogste bedrag van dit decennium en een evenaring van het niveau van de periode 1999-2001. Dat blijkt uit cijfers die de Belgian Venture Capital & Private Equity Association (BVA) woensdag bekendmaakte.

(tijd) - Het aantal investeringsdossiers is met 253 op peil gebleven. Dat wil zeggen dat het gemiddelde investeringsbedrag per dossier gedaald is. De mate waarin het geïnvesteerde bedrag teruggelopen is (25%) zit dicht bij het Europese gemiddelde maar met 28 procent ligt dat toch nog net iets hoger. 

De waarde van de portefeuille van de Belgische 'private equity'-sector bereikte vorig jaar een recordhoogte van 3,557 miljard euro. In 2007 ging het nog om 3,2 miljard.

Het bedrag dat de buitenlandse fondsen in België investeerden belandde vorig jaar op 427 miljoen euro. Dat is min of meer het niveau van 2005-2006, maar een forse daling tegenover 2007. Toen ging het als gevolg van enkele grote dossiers om 1,3 miljard euro.

Duitsland Hypotheek

banner

 

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Email

Contact

Euregio Finanz Makler GmbH
Am Königsweg 17
48599 Gronau-Epe
Duitsland

Telefoon Duitsland +49 (0)2565 4061940

Telefoon Nederland +31 (0)53 76 00 040

Fax +31 (0)84 00 38 508

Email info@euregio-finanzmakler.de