Emigreren

Dagelijks emigreren gemiddeld 305 mensen

Of het nou voor de studie, een baan, het pensioen,  de liefde of nieuwe uitdaging is: emigreren is voor veel mensen een droom. Wie programma’s als Grenzeloos Verliefd, Droomhuis in de zon, Hello Goodbeye en Memories kijkt staat vaak verbaasd over de opofferingen die de mensen willen maken om toch naar het buitenland te gaan (en daar te blijven). Elk jaar neemt de belangstelling toe om ergens anders dan in Nederland te gaan wonen en werken. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat dagelijks gemiddeld 305 mensen emigreren. Men wil vooral weg  vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, files, kosten voor levensonderhoud, criminaliteit en de maatschappelijke problemen van de multiculturele samenleving. Alhoewel Nederland minpunten heeft is het in vergelijking met andere landen toch een heerlijk land?

In 2010 vertrokken 30.000 Nederlanders naar het buitenland. Een kwart daarvan was starter. Professor Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek: “je ziet dat twintigers een sterke migrantengroep vormen. Ze willen ervaring opdoen en dat is door het openstellen van de grenzen binnen de EU de laatste tien, vijftien jaar een stuk makkelijker geworden.

Deze groep keert gemiddeld binnen vier jaar terug naar Nederland. Starters doen extra ervaring op in het buitenland en creëren daardoor meerwaarde voor zichzelf op de arbeidsmarkt.”

Dat het buitenland in trek is, bleek ook uit de afgelopen EmigratieBeurs in Houten. Scandinavische landen, Duitsland en Frankrijk waren het meest in trek. Opvallend noemde de organisatie de interesse voor medische beroepen in Australië, Nieuw Zeeland en Canada. Op de beursvloer in Houten konden de potentiële emigranten kennismaken met bedrijven, buitenlandse regio’s en organisaties.

Bron: Nobiles

Massaal de grens over

Massaal de grens over voor zorg

Vrijdag 31 december 2010 | 07:24 |

 

APELDOORN - Steeds meer Nederlandse patiënten kiezen voor een operatie of behandeling een ziekenhuis in het buitenland. Vooral Duitsland en België zijn populair. Patiënten verwachten daar sneller geholpen te worden, betere hulp of een behandeling die in eigen land niet gegeven wordt.

Patiënten massaal grens over

Exacte cijfers over het aantal patiënten zijn niet bekend, want die worden niet landelijk bijgehouden. Het zijn er naar schatting tussen de 100.000 en 150.000 per jaar. Vorig jaar waren het er in de Belgische provincie Limburg alleen al 41.000. Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hielp 31.000 Nederlanders. Dit ziekenhuis heeft inmiddels contracten met vier Nederlandse verzekeraars.De afgelopen tien jaar zijn de kosten van zorg aan Nederlandse patiënten in het buitenland gestegen van 15,5 miljoen euro tot meer dan 280 miljoen euro. Van de grensoverschrijdende zorg vindt 90 procent plaats in België en Duitsland.Niet alleen patiënten zelf vragen vaker om een operatie in het buitenland, ook zorgverzekeraars verwijzen hun verzekerden steeds meer naar een buitenlandse zorginstelling. De belangrijkste redenen hiervoor zijn volgens het College voor zorgverzekeringen (CVZ): geen wachtlijsten, de beste specialist op een bepaald gebied werkt in het buitenland of het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor patiënten in de grensstreek is gevestigd in het buurland.Sommige patiënten zien de stap over de grens als een laatste strohalm, zoals mensen met alvleesklierkanker die hier zijn opgegeven, maar in bijvoorbeeld Duitsland op een paar uur rijden nog wel zorg kunnen krijgen. Probleem is alleen dat de verzekeraar niet altijd de kosten dekt. De Stentor sprak met twee patiënten die in Nederland waren opgegeven. Beiden vinden het verschil in benadering van patiënt en ziekte tussen de twee landen schandalig groot en roepen de politiek op hierover - ook in Europees verband - na te denken. Een van hen is oud-burgemeester Tin Plomp: "Het is al moeilijk genoeg de moraal goed te houden. Er is altijd wel een reden het hoofd te laten hangen. Helemaal als je te horen krijgt dat je niet lang meer te leven hebt en geen zorg meer krijgt, terwijl die zorg net over de grens wel wordt gegeven."Volgens voorzitter Koos van der Hoeven van de Nederlandse Vereniging van Medisch Oncologen zijn de vooruitzichten in Duitsland niet beter, maar vinden Duitse artsen het moeilijker hun patiënt te vertellen dat hij of zij ongeneeslijk ziek is en dood gaat.

Bron: de Stentor door Raymond Korse en Anne Boer

Goed nieuws voor grenswerkers

Geruststellend nieuws voor Nederlanders die wonen in Duitsland of België, maar een Nederlandse werkgever hebben. Als ze hun baan kwijtraken, mogen ze volgens Brussel toch gewoon een uitkering aanvragen in Nederland. Dat scheelt soms honderden euro's.

Grenswerkers dreigden het slachtoffer te worden van een nieuwe verordening die de Europese Unie per 1 mei heeft ingevoerd. Die moest het dubbel betalen van sociale premies, in zowel woon- als werkland, voorkomen. Maar er leek weinig rekening gehouden te zijn met de verschillen tussen EU-lidstaten onderling.

Rare situatie
Het gevolg was dat grensarbeiders die altijd de hoge Nederlandse premies hadden betaald, nu automatisch een uitkering kregen in hun woonland als ze zonder werk kwamen te zitten. En het niveau van de uitkeringen is in Duitsland en België aanzienlijk lager dan in Nederland, zegt D66-Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya.

'Het zou toch een rare situatie zijn als ze vinden dat je over de grens mag wonen en werken, maar dat je geen recht meer hebt op een uitkering wanneer je in België woont. Dan komen we niet na wat we met elkaar als Europese landen hebben afgesproken over het vrije verkeer van werknemers.'

Zaak Miethe
Op initiatief van de stichting Grensarbeid stapte D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld naar de Europese Commissie. Ze kreeg van commissaris László Andor van Werkgelegenheid een verrassend antwoord: de nieuwe Europese regels hebben volgens hem geen invloed op een uitzonderingsclausule die al bijna 25 jaar van kracht is.

In de zaak van de Duitser Horst Miethe, stelde het Europese Hof van Justitie op 12 juni 1986 vast dat een werknemer een uitkering mag aanvragen in het land waar hij het laatste heeft gewerkt, indien hij 'privé of beroepsmatig zulke banden heeft, dat hij daar de beste kansen op reïntegratie in het beroepsleven heeft'.

Verzekeringsbank
Commissaris Andor benadrukt in zijn antwoord dat de nieuwe Europese verordening uitsluitend bedoeld was als aanvulling op - en versimpeling van - bestaande regels, en dat alle rechtspraak van het Europese Hof van Justitie ook na 1 mei onverminderd 'relevant' blijft.

Toch is in Nederland in de discussie over grensarbeiders steeds benadrukt dat het arrest Miethe per 1 mei is 'afgeschaft.' Volgens Fatma Koser Kaya ligt de schuld daarvoor bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 'Daar weten ze kennelijk nog niet dat de Europese Commissie het arrest belangrijk vindt.'

Kamervragen
De discussie is daarom nu weer terug bij de Nederlandse regering. Koser Kaya en haar D66-collega Gerard Schouw hebben recent Kamervragen gesteld aan de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk Kamp.

De Kamerleden willen weten of de minister op de hoogte is van de manier waarop de SVB de Europese regels interpreteert, en wat voor maatregelen hij wil nemen 'om deze situatie recht te trekken zodat deze groep conform het arrest Miethe alsnog aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering.'

Crisistijd
Voorlopig blijft de uitkeringsinstantie UWV aanvragen van grensarbeiders afwijzen. Koser Kaya zegt daarom dat ze hoopt snel antwoord te krijgen van de minister. Eerder gaf D66 aan 'bijna dagelijks' berichten te krijgen van grensarbeiders die in deze crisistijd door de nieuwe regels financieel in het gedrang komen.

 

Bron: RNW 19 november 2010

Duitsland Hypotheek

banner

 

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Email

Contact

Euregio Finanz Makler GmbH
Am Königsweg 17
48599 Gronau-Epe
Duitsland

Telefoon Duitsland +49 (0)2565 4061940

Telefoon Nederland +31 (0)53 76 00 040

Fax +31 (0)84 00 38 508

Email info@euregio-finanzmakler.de