Geen Kredietcrisis voor Neder-Duitsers!

Geen Kredietcrisis voor Neder-Duitsers! 13-07-2009
 

De uitkomst van de enquête die Grenswoningen.nl jaarlijks onder haarbestaande relaties doet, geeft een verbluffend resultaat weer met betrekkingtot de leefsituatie van onze Neder-Duitsers, net over de grens in Duitsland.

 

Ondanks de kredietcrisis genieten Neder-Duitsers vol opvan het leven in Duitsland. Meer dan 75% gaf aan niet negatief veel te merkenvan de economische malaise die over Europa heen waait.

Juist door deze crisis, die vooral het bedrijfsleventreft, merken onze Neder-Duitsers dat vooral de eerste levensbehoeftengoedkoper aan het worden zijn. Om in de gunst van de klant te raken verlagen allesupermarkten sterk de prijzen van hun eigenmerk, maar ook van merkartikelen.

Grote winkelketens die wij in Nederland al kennen alsgoedkoop, zoals Aldi en Lidl, hebben hun oorsprong in Duitsland, maar Duitslandkent nog vele meer grote aanbieders, zoals REWE, Plus en Kaufland.

Deze laatste concurreert niet alleen met lage prijzen,maar zelfs met zeer lange openingstijden. Er zijn vestigingen in Duitsland dievan ’s morgens 7.00 uur tot middernacht 24.00 uur geopend zijn.

Nederlanders die vanaf hun werk terug naar huis inDuitsland rijden hoeven zich niet meer te haasten, of te ergeren als ze in defile staan. Men kan bijna dag en nacht terecht in een der goedkoopste supers.

 

Verder geven velen in de enquête aan regelmatig uit tegaan eten. Uit een eerder onderzoek van Horeca Nederland kwam naar voren dateen 3 gangenmenu in Duitsland gemiddeld € 17.50 kost tegen in Nederland €21.50. Een verschil van meer dan 20%!

 

Vooral gezinnen die www.Grenswoningen.nl kort geleden inde arm hebben genomen om hen te begeleiden in hun oversteek naar Duitsland zijndol enthousiast. Reacties als:”Dit hadden we veel eerder moeten, we houdeneindelijk weer eens wat geld over.”, zijn niet van de lucht.

 

Anderevoordelen die een woning over de grens in Duitsland met zich meebrengt zijnniet alleen van financiële aard. Uit de enquête van Grenswoningen.nl blijkt vooraldat grote kavels, grotere huizen, rust en privacy hoog scoren op het lijstjevan de Neder-Duitser. Dus, ondanks het gemis van de Hollandse Bitterbal, genietde Nederlander in Duitsland en steeds vaker onder het genot van een echt Duitsbiertje

Duitsland Hypotheek

banner

 

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Email

Contact

Euregio Finanz Makler GmbH
Am Königsweg 17
48599 Gronau-Epe
Duitsland

Telefoon Duitsland +49 (0)2565 4061940

Telefoon Nederland +31 (0)53 76 00 040

Fax +31 (0)84 00 38 508

Email info@euregio-finanzmakler.de