Goed nieuws voor grenswerkers

Geruststellend nieuws voor Nederlanders die wonen in Duitsland of België, maar een Nederlandse werkgever hebben. Als ze hun baan kwijtraken, mogen ze volgens Brussel toch gewoon een uitkering aanvragen in Nederland. Dat scheelt soms honderden euro's.

Grenswerkers dreigden het slachtoffer te worden van een nieuwe verordening die de Europese Unie per 1 mei heeft ingevoerd. Die moest het dubbel betalen van sociale premies, in zowel woon- als werkland, voorkomen. Maar er leek weinig rekening gehouden te zijn met de verschillen tussen EU-lidstaten onderling.

Rare situatie
Het gevolg was dat grensarbeiders die altijd de hoge Nederlandse premies hadden betaald, nu automatisch een uitkering kregen in hun woonland als ze zonder werk kwamen te zitten. En het niveau van de uitkeringen is in Duitsland en België aanzienlijk lager dan in Nederland, zegt D66-Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya.

'Het zou toch een rare situatie zijn als ze vinden dat je over de grens mag wonen en werken, maar dat je geen recht meer hebt op een uitkering wanneer je in België woont. Dan komen we niet na wat we met elkaar als Europese landen hebben afgesproken over het vrije verkeer van werknemers.'

Zaak Miethe
Op initiatief van de stichting Grensarbeid stapte D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld naar de Europese Commissie. Ze kreeg van commissaris László Andor van Werkgelegenheid een verrassend antwoord: de nieuwe Europese regels hebben volgens hem geen invloed op een uitzonderingsclausule die al bijna 25 jaar van kracht is.

In de zaak van de Duitser Horst Miethe, stelde het Europese Hof van Justitie op 12 juni 1986 vast dat een werknemer een uitkering mag aanvragen in het land waar hij het laatste heeft gewerkt, indien hij 'privé of beroepsmatig zulke banden heeft, dat hij daar de beste kansen op reïntegratie in het beroepsleven heeft'.

Verzekeringsbank
Commissaris Andor benadrukt in zijn antwoord dat de nieuwe Europese verordening uitsluitend bedoeld was als aanvulling op - en versimpeling van - bestaande regels, en dat alle rechtspraak van het Europese Hof van Justitie ook na 1 mei onverminderd 'relevant' blijft.

Toch is in Nederland in de discussie over grensarbeiders steeds benadrukt dat het arrest Miethe per 1 mei is 'afgeschaft.' Volgens Fatma Koser Kaya ligt de schuld daarvoor bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 'Daar weten ze kennelijk nog niet dat de Europese Commissie het arrest belangrijk vindt.'

Kamervragen
De discussie is daarom nu weer terug bij de Nederlandse regering. Koser Kaya en haar D66-collega Gerard Schouw hebben recent Kamervragen gesteld aan de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk Kamp.

De Kamerleden willen weten of de minister op de hoogte is van de manier waarop de SVB de Europese regels interpreteert, en wat voor maatregelen hij wil nemen 'om deze situatie recht te trekken zodat deze groep conform het arrest Miethe alsnog aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering.'

Crisistijd
Voorlopig blijft de uitkeringsinstantie UWV aanvragen van grensarbeiders afwijzen. Koser Kaya zegt daarom dat ze hoopt snel antwoord te krijgen van de minister. Eerder gaf D66 aan 'bijna dagelijks' berichten te krijgen van grensarbeiders die in deze crisistijd door de nieuwe regels financieel in het gedrang komen.

 

Bron: RNW 19 november 2010

Duitsland Hypotheek

banner

 

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Email

Contact

Euregio Finanz Makler GmbH
Am Königsweg 17
48599 Gronau-Epe
Duitsland

Telefoon Duitsland +49 (0)2565 4061940

Telefoon Nederland +31 (0)53 76 00 040

Fax +31 (0)84 00 38 508

Email info@euregio-finanzmakler.de