Appartement (duitsland)

Duitse appartementen

Een appartement is een woning in een groter gebouw, zoals een flat. Een appartement is de benaming voor een woning van één verdieping; indien de woning uit meerdere verdiepingen bestaat wordt gesproken van een maisonnette. Een eenkamerappartement wordt vaak een studio genoemd.

Appartement of appartementsrecht

Als een gebouw juridisch is gesplitst in appartementen, wordt de combinatie van het aandeel in de in de splitsing betrokken goederen, het uitsluitend gebruiksrecht op een privé-gedeelte en het verplichte lidmaatschap van een vereniging van eigenaars (VvE) tezamen 'appartementsrecht' genoemd. Onder appartement wordt in het spraakgebruik verstaan, de afzonderlijke woning in een groter gebouw. De term appartementsrecht is de juridische benaming voor het samenstel van het genoemde aandeel in het recht op het gebouw en de bijbehorende grond en het daaraan gekoppelde gebruiksrecht.

Servicekosten

Een appartement is onderdeel van een flat of portiekwoning. Er zijn dus gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, zoals de entree, misschien een tuin, de gangen, het trappenhuis, het dak, het rioolsysteem en eventueel een lift. Voor het onderhoud en de elektriciteitsrekening van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke lift moeten de appartementbewoners een gelijk deel betalen. Om dit goed te organiseren bestaat er een Vereniging van Eigenaren (VvE). Als er een VvE is, dan is de eigenaar onder andere verplicht om de (maandelijkse) bijdragen te voldoen, de zogenaamde servicekosten.

 

 

[bron:wikipedia]