Nieuwe overeenkomst schoolwisseling

Nederland en NRW erkennen elkaars scholen

Nieuwe overeenkomst maakt schoolwisseling

makkelijker

22-jun-2010Redactie Duitslandweb

Stel je zit in een Nederlandse 3 havo-klas en je verhuist naar Düsseldorf. Naar welke Duitse school moet je dan? Sinds vorige week hoef je daar geen lange bureaucratische procedure meer voor te doorlopen. Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) hebben een overeenkomst getekend waarin ze elkaars schoolsystemen erkennen.

Nederland en Noordrijn-Westfalen hebben met de overeenkomst de grootste knelpunten opgelost waar leerlingen bij een schoolwisseling tegenaan lopen. Zo is er een lijst opgesteld die aangeeft welke schoolsystemen en klassen op elkaar aansluiten. “Aan de hand van die lijst kan een schooldirecteur direct zeggen naar welke klas een leerling kan gaan”, aldus NRW-minister van Onderwijs Barbara Sommer in een persverklaring.

Tot nog toe moest een scholier die de grens overstak naar het buurland door een lange bureaucratische procedure voordat duidelijk was naar welke school hij kon en in welke klas hij dan hoorde. De overeenkomst maakt ook de aansluiting op vervolgonderwijs in het buurland makkelijker.

Het Duitse schoolsysteem heeft een andere indeling dan het Nederlandse. Zo kom je met een Nederlands 3-havo rapport in de negende klas van de Realschule. Met een havo-eindexamen op zak kun je naar de 11e klas van het Duitse gymnasium.

MBO-diploma’s

De overeenkomst werd vorige week in Düsseldorf ondertekend door de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt en haar collega in Noordrijn-Westfalen Günter Winands.

“Ook al hebben we de Europese Unie, toch zijn de grenzen, door verschillen in regelgeving tussen landen, vaak nog prominent aanwezig”, aldus Van Bijsterveldt bij de ondertekening. “Deze overeenkomst neemt gelukkig weer een aantal knelpunten weg.” Wel zijn er nog steeds problemen bij de erkenning van mbo-diploma’s in beide landen. Dat is het volgende probleem dat Nederland en NRW willen oplossen.

Nauwere samenwerking

De overeenkomst is het gevolg van een intensievere samenwerking tussen Nederland en NRW en tussen de Beneluxlanden en de Duitse deelstaat. In december 2008 hebben de Benelux en NRW in Bonn afgesproken de betrekkingen te intensiveren.

In het voorjaar van 2009 was minister-president Jürgen Rüttgers van NRW op bezoek bij de Nederlandse minister-president Jan-Peter Balkenende. Toen is afgesproken met Nederland een schoolovereenkomst te sluiten. Noordrijn-Westfalen heeft al een soortgelijke schoolovereenkomst met Luxemburg en met de Duitse gemeenschap in België.

Noordrijn-Westfalen, dat direct aan Nederland grenst, is de grootste Duitse deelstaat en de belangrijkste handelspartner van Nederland. De band tussen beide landen is sinds de jaren negentig steeds hechter geworden. Wim Kok was destijds de eerste Nederlandse premier die een minister-president van de deelstaat, Wolfgang Clement, als gelijkwaardige regeringsleider ontving.

Fors meer forensen uit Belgie en Duitsland

Fors meer forensen uit België en Duitsland
 
VOORBURG - Een groeiend aantal mensen reist dagelijks vanuit België of Duitsland naar Nederland om te werken. Er waren begin vorig jaar 90.000 van deze grensarbeiders, fors meer dan het aantal in 2005.

Dat stelt André Corpeleijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag in het NederBelgisch Magazine, een maandblad voor Nederlanders in België. In 2005 ging het nog om 35.000 van deze forensen, hoewel dat cijfer toen alleen sloeg op werknemers die in het ziekenfonds vielen. „Houdt men hiermee rekening, dan blijft toch de conclusie dat de grenspendel naar Nederland tussen 2005 en 2009 fors is toegenomen.”

De toename komt vooral door uitzendkrachten vanuit Duitsland. Een kwart van de grenspendel bestaat uit uitzendkrachten. Dit is een hoog percentage, aangezien in Europa slechts 2 procent van de werknemers als uitzendkracht werkt.

Het CBS noemt verder de toenemende mobiliteit en de relatief gunstige situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en de toenemende grensoverschrijdende samenwerking.

De grenspendel van België en Duitsland naar Nederland bestaat voor bijna de helft uit werknemers met de Nederlandse nationaliteit. Bijna driekwart van deze groep is sinds midden jaren negentig vanuit Nederland de grens over getrokken.

De laatste jaren zijn steeds meer Nederlanders net over de grens in België en Duitsland gaan wonen.

 

Bron De Telegraag 16 juni 2010

Renteaftrek grenswerkers in gevaar

Renteaftrek grenswerkers in gevaar

ENSCHEDE In Duitsland wonende Nederlanders die na 1 mei 2010 ontslagen worden bij hun Nederlandse baas
en werkloos raken krijgen geen Nederlandse WW meer.

Ze kunnen dan ook hun hypotheekrente niet meer aftrekken omdat ze onder de Duitse sociale wetgeving vallen.
Dat is één van de belangrijkste veranderingen voor grenswerkers als over een halfjaar de Europese Verordening
883 wordt ingevoerd. Geëmigreerde Nederlandse huizenbezitters worden zo na ontslag harder getroffen dan hun
in Nederland wonende lotgenoten.

Die krijgen bij werkloosheid vaak minder hypotheekrente van de Belastingdienst terug doordat hun inkomen fors
is gedaald en ze in een andere belastingschijf vallen.

lees meer : http://www.tctubantia.nl/regio/5901361/Renteaftrek-grenswerkers-in-gevaar.ece

Inwonertal Duitsland zakt onder 82 miljoen

 

WIESBADEN -  De krimp van de bevolking van Duitsland zet door. Het Duitse bureau voor de statistiek publiceerde woensdag nieuwe cijfers, waaruit blijkt dat het land nu minder dan 82 miljoen inwoners telt.

Tussen 1996 en 2002 steeg het aantal mensen met een Duits paspoort nog tot een recordhoogte van 82,5 miljoen. Daarna begon de bevolking af te nemen.

bron:http://www.telegraaf.nl/buitenland/5240992/__Inwonertal_Duitsland_blijft_zakken__.html?p=3,1

Duitsland Hypotheek

banner

 

Inschrijven nieuwsbrief

Naam
Email

Contact

Euregio Finanz Makler GmbH
Am Königsweg 17
48599 Gronau-Epe
Duitsland

Telefoon Duitsland +49 (0)2565 4061940

Telefoon Nederland +31 (0)53 76 00 040

Fax +31 (0)84 00 38 508

Email info@euregio-finanzmakler.de